Byggskylt

Bra att veta om byggskyltar

Som namnet antyder så används oftast byggskyltar till byggplatser för att visa upp vem som står bakom bygget.

Vanligt är vid till exempel uppföranden av nya lägenheter, köpcentrum, broar med mera. Syftet med byggskylten är att informera allmänheten om vem som är beställare av arbetet, vem som utför det, vad som görs och när det beräknas vara klart. Skylten är tillfällig och ska alltså endast finnas på plats under tiden arbetet pågår sedan ska den tas ner. Viktigt är ansöka om tillstånd för den specifika tid som skylten kommer att sitta uppe.

Det finns olika varianter av byggskyltar. Oavsett vilken variant man använder sig av så får den vara max 15 kvadratmeter stor. Vid större projekt är ofta skylten ett stort plank där alla företag som är involverade i projektet är namngivna och det står utskrivet vem som ansvarar för vad under bygget. Det ska även stå med telefonnummer så man har möjlighet att kontakta företaget om man har frågor eller om någonting händer.

Öka förståelsen med hjälp av en byggskylt
Att använda denna typ av skylt är bra både utifrån den informativa aspekten och att den fungerar bra som marknadsföring. En byggarbetsplats som är belägen centralt passeras ofta av mängder av människor under en dag. Att då göra reklam för sitt varumärke på en byggskylt är ett bra sätt att få uppmärksamhet. Det är dock inte bara byggarbetsplatser som använder sig av byggskyltar. I exempelvis butiker eller köpcentrum kan de användas för att informera om att vissa butiker har öppet trots ombyggnationen och samtidigt passa på att ursäkta röran under byggtiden. Det brukar göra så att människor får en större förståelse för att det kanske inte är helt perfekt och städat runt omkring.

Populära skyltar för flera tillfällen
Vanligt förekommande är att byggskyltar används vid park- och gatuarbeten för att informera trafikanter och fotgängare om vad som händer. Ibland hänvisar dem till att man bör gå eller köra på andra sidan vägen eller att det finns gropar i marken och liknande. Kommuner använder ofta byggskyltar vid nyproduktioner och när man bygger om befintliga fastigheter. Fastighetsägare kan också använda denna typ av skylt vid installation av olika slag, till exempel fjärrvärme med mera. Vägverket använder skyltarna för att berätta om vägarbeten. Man kan med andra ord säga att byggskyltar är populära och fungerar bra till många tillfällen!

Kontakta oss idag för att få ett kostnadsförslag.

Har du verkligen utnyttjat alla de möjligheter och ytor du har att kommunicera ert budskap?
Vi på Perry Mejson hjälper dig med detta.

Vanliga frågor.

Det finns olika storlekar att välja mellan när du tittar på byggskyltar men den får max vara 15 kvadratmeter stor. Viktigt är att den kan stå stabilt och inte riskerar att förstöra eller skada någon eller något.

Byggskyltar är tillfälliga och får endast sitta uppe under arbetets gång. Den fungerar som en informationsskylt men samtidigt en reklamskylt för företaget som arbetar där under tiden.

Det är en bra skylt för att informera förbipasserade om vad som händer på en viss plats. Ofta gör att människor får större förståelse för röran som kan uppstå på en byggarbetsplats.

Ja, du behöver ansöka om tillstånd för de datum du planerar att ha din skylt uppe.

Karlsrovägen 76
302 41 HALMSTAD
035-18 75 00
info@perrymejson.se